Ons schoolgebouw

'Het mysterie van de Allersmaborg' met groep 8 Op Wier in de hoofdrol


Personeelsbezetting 2021/2022:


 

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Groep 1/2/3 Judith Schouten Judith Schouten Judith Schouten Ingeborg Neef Ingeborg Neef
Groep 4/5/6 Karina Walker Karina Walker Karina Walker Frederika Klatter Karina Walker
Groep 7/8 Angela Deelman Angela Deelman Esther Mook Esther Mook Esther Mook

 

De schoolbel gaat om 8.25 uur, zodat alle lessen op tijd kunnen beginnen
 
 
Directeur Astrid Wolf
Aanspreekpersoon Karina Walker (bij afwezigheid directeur)
Intern begeleider Esther Mook
Onderwijsassistent Leane de Jong
Administratief medewerkster Wilma Ruig
Cultuurcoördinator Joke Buist
Kanjercoördinator Karina Walker
ICT coördinator  
Muziekcoördinator Judith Schouten
Vakleerkracht gym Bianca Fritz