'Het mysterie van de Allersmaborg' met groep 8 Op Wier in de hoofdrol

Ons schoolgebouw

Schoolbestuur tussen Lauwers en Eems

Onze school valt onder het bevoegd gezag van Schoolbestuur L&E. Schoolbestuur L&E is opgericht op 1 januari 2000. Onder het bestuur vallen 17 basisscholen en Het Hogeland College met vier vestigingen voor voortgezet onderwijs. De scholen bevinden zich in de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum. Het schoolbestuur heet officieel Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems of korter Schoolbestuur L&E.


Federatiebestuur

Samenwerkingsschool op Wier in Ezinge is een samenwerkingsschool ontstaan door samenvoeging van  CBS "De Springplank" en OBS  "De Klief". De beide scholen vielen respectievelijk onder het bevoegd gezag van VCPO Noord Groningen en Schoolbestuur Lauwers en Eems. Na de fusie is er een Federatiebestuur gevormd, dat bevoegdheden heeft met betrekking tot het organisatorische en pedagogisch-didactische profiel van de school. De bestuurlijke bevoegdheden zijn vastgelegd binnen het directiestatuut van het schoolbestuur van L&E.