'Het mysterie van de Allersmaborg' met groep 8 Op Wier in de hoofdrol

Ons schoolgebouw

De Schoolorganisatie

De dagelijkse verantwoordelijkheid ligt bij de directeur.
Voor het directiewerk worden in dit schooljaar twee-ën-half dag ingezet en voor het I.B.-werk ruim een halve dag.

De groepsleerkrachten zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de gang van zaken in  hun eigen klas. Daarnaast hebben sommige leerkrachten nog een extra functie.
De leerkrachten worden zodanig ingezet, dat elke groep met zo weinig mogelijk leerkrachtwisselingen te maken krijgt.

De intern begeleider (I.B.-er) is belast met de organisatie van de zorg voor alle kinderen, die op enig gebied problemen hebben.  Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt zij hierbij ondersteund door twee leerkrachten.

De onderwijsassistent heeft I.C.T. onder zijn hoede. Dit houdt in, dat hij alles volgt en regelt m.b.t. de alle digitale middelen op school. Daarnaast wordt de I.C.T.-ontwikkeling bovenschools gestimuleerd en aangestuurd. Drie bedrijfshulpverleners zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in en rond school en volgen daarvoor de betreffende  ontwikkelingen.

In de groepen 1 t/m 8 wordt gymnastiek gegeven door een vakleerkracht.

De schoonmaak wordt verzorgd door een schoonmaakbedrijf.