Ons schoolgebouw

'Het mysterie van de Allersmaborg' met groep 8 Op Wier in de hoofdrol

Waarom kiezen ouders voor SWS Op Wier?

SWS Op Wier is een "waarden-volle" schoolgemeenschap, waar leerkrachten, leerlingen en ouders met elkaar samenwerken en de school samen dragen.
Kinderen leren met elkaar, van elkaar en zelfstandig. Naast het leren is er ruimte voor spel, expressie, vieren en gesprek.

Wij zijn een school die niet alleen leerlingen betrekt uit Ezinge. Een deel van onze leerlingen komt  uit Feerwerd, Warfhuizen en Garnwerd.

Wij zijn een school waar we onze kinderen gedurende acht jaar intensief volgen. Als samenwerkingsschool heben wij ons ten doel gesteld ieder kind die zorg te geven die het nodig heeft. Wij laten uw kind geïnspireerd  ontdekken, voelen, ervaren en beleven.
Op onze school ontmoeten alle kinderen, jong en oud elkaar regelmatig.
Wij zijn een school waar ieder kind bij naam wordt gekend!

Ons schoolplan, ons schooljaarplan en onze schoolgids kunnen u helpen bij het maken van een schoolkeuze voor uw kind.
Als uw kind al bij ons op school zit, kunt u de gids gebruiken als naslagwerk.
Voor zaken die jaarlijks (kunnen) veranderen, zoals namen en vakanties, wordt een aparte informatiekalender uitgegeven.

In onze schoolgids staat informatie over onze visie, de opzet en organisatie van ons onderwijs. Verder leest u allerlei wetenswaardigheden over de gang van zaken in onze school.

Deze schoolgids is opgesteld door de directeur in overleg met het team en met instemming van de medezeggenschapsraad. Jaarlijks wordt de inhoud van de schoolgids vastgesteld door het bevoegd gezag.

We hopen dat u onze informatie met plezier zult lezen en daarmee een duidelijke indruk van onze school krijgt. "Nieuwe" ouders nodigen wij graag uit voor een bezoek. Dan kunnen wij u nog meer over de school vertellen en kunt u zelf de sfeer eens proeven.
Mocht u nog suggesties hebben m.b.t. de schoolgids, dan houden we ons aanbevolen.

Team, de MR en het schoolbestuur tussen Lauwers en Eems,