'Het mysterie van de Allersmaborg' met groep 8 Op Wier in de hoofdrol

Ons schoolgebouw

Leerlingenraad

Leerlingenraad
Als leerlingen zich betrokken voelen bij het reilen en zeilen in de groep en op school, voelen ze zich daar ook verantwoordelijker voor. Eén van de manieren om de betrokkenheid te vergroten is met een leerlingenraad. Door te werken met een leerlingenraad wordt er aan actief burgerschap gewerkt. Leerlingen leren te denken vanuit algemeen belang en oefenen hun communicatieve vaardigheden. De punten die ze inbrengen in een vergadering, nemen ze ook weer mee de klas in. Daar wordt één en ander besproken en toegelicht.
Op SWS Op Wier hebben we een actieve leerlingenraad. Kinderen vanaf groep 5 kunnen zich verkiesbaar stellen. Van groep 5/6 worden in totaal 2 leerlingen uitgekozen middels een democratische stemming in de klas. Deze kinderen blijven één jaar lid van de leerlingenraad. Van groep 7 worden er twee uitgekozen, die dan gelijk voor 2 jaar benoemd worden (zowel groep 7 als 8).
De leerlingenraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar met de directeur van de school. Ze bespreken samen wat er beter zou kunnen en wat er goed gaat. Dat, waar we trots op zijn, benoemen we ook. De actiepunten die voortkomen uit de vergadering worden meegenomen in de teamvergadering van de school.
Dit jaar bestaat de leerlingenraad uit:
Ilse, Joey, Sanne, Rowin, Lisa en Jurre

Leerlingenraad