'Het mysterie van de Allersmaborg' met groep 8 Op Wier in de hoofdrol

Ons schoolgebouw

Werkgroep toekomst SWS Op Wier

Werkgroep Toekomst Op Wier

Sinds november 2019 is de werkgroep Toekomst Op Wier in het leven geroepen na een oproep van Rijanne tijdens de ouderavond van vorig schooljaar. Het doel van de werkgroep is onderzoek (laten) doen en adviezen geven over het toekomstbestendig houden van onze school. Hoe kunnen we het huidige leerlingenaantal behouden (of liever: later groeien) en de kwaliteit van het onderwijs op peil houden in de toekomst? Op dit moment heeft de school voldoende leerlingen. Dit willen we graag zo houden in de toekomst. Daarom willen we actief inzetten op een positief imago van onze school zodat we aantrekkelijk zijn en blijven voor (nieuwe) ouders en leerlingen. We willen we de komende maanden de mogelijkheden tot samenwerking met andere scholen in de omgeving onderzoeken en in gesprek met dorpsbelangen, de nieuwe gemeente Westerkwartier, de interim-directeur, het team, MR, leerlingen, ouders en de bestuurder van Lauwers en Eems. Notulen van onze vergaderingen staan  op de website. 


Als je contact met onze werkgroep wilt opnemen, doe dat gerust via gerardslopsema@hetnet.nl of 06 11321560.


Groeten, van de werkgroep Toekomst Op Wier:
Marieke Salari, Christel Bouwma, Natasja Bennink, Iris Offringa, Rijanne de Boer en Gerard Slopsema (voorzitter).
Op deze pagina kunt u de notulen van de afgelopen periode terug lezen.

 Notulen werkgroep Krimp 26-11-2019.pdf

 Notulen werkgroep Krimp 15-01-2020.pdf

Notulen werkgroep toekomst SWS Op Wier 25-02-2020.pdf

Notulen werkgroep Toekomst Op Wier 17-03-2020.pdf