Ons schoolgebouw

'Het mysterie van de Allersmaborg' met groep 8 Op Wier in de hoofdrol


Schooljaar 2021 - 2022

De schooltijden van SWS Op Wier zijn:

Maandag:        08.30 - 14.30 uur
Dinsdag:            08.30 - 14.30 uur
Woensdag:     08.30 - 12.30 uur (groep 1 is vrij)
Donderdag:    08.30 - 14.30 uur
Vrijdag:           08.30 - 14.30 uur (groep 1t/m 4 is om 12.00 uur vrij)

Voorschoolse opvang is mogelijk vanaf 07.00 uur op school door VSO De Plezierwier
Naschoolse opvang is mogelijk vanaf 14.30 uur op school door BSO De Plezierwier