'Het mysterie van de Allersmaborg' met groep 8 Op Wier in de hoofdrol

Ons schoolgebouw
Continurooster: 
SWS Op Wier werkt  volgens een continurooster. De lunch wordt  op school genuttigd. 


Lesrooster

Maandag:        08.30 - 14.30 uur
Dinsdag:           08.30 - 14.30 uur
Woensdag:     08.30 - 12.30 uur (groep 1 is vrij)
Donderdag:    08.30 - 14.30 uur
Vrijdag:             08.30 - 14.30 uur (groep 1 t/m 4 is om 12.00 uur vrij)
 
De bel gaat in de ochtend om 8.25 uur zodat de lessen daadwerkelijk om 8.30 kunnen beginnen. 


Lunchen met de kinderen
Alle kinderen eten met de leerkrachten in hun eigen groep. Tijdens het eten wordt gezorgd voor een informele sfeer en een gezellig klimaat. Er zijn in het klassendienstrooster van de kinderen vaste taken voor het klaarzetten en opruimen van de spullen. Zo leren kinderen dat zij met elkaar verantwoordelijk zijn.  
De kinderen spelen na het lunchen buiten. Tijdens het buitenspelen houdt een leerkracht toezicht. 
 

Waar bewaren de kinderen de lunch?
De kinderen mogen het eten en drinken in hun eigen tas bewaren of in de lunchbak in de klas leggen. Deze bak wordt om 08.30 uur in de koelkast gezet.

Wij vragen u om de kind(eren) een broodtrommel en een drinkbeker mee te geven en geen pakjes of plastic zakjes. We willen graag de afvalberg op school reduceren en alle kleine beetjes helpen daarbij.