'Het mysterie van de Allersmaborg' met groep 8 Op Wier in de hoofdrol

Ons schoolgebouw

Vakantierooster 2021-2022

Vakantierooster en margedagen 2022-2023

 
Vakantie of margedag Periode
margedag woensdag 28 september 2022
herfstvakantie 17 t/m 21 oktober 2022
margedag woensdag 16 november 2022
margedag vrijdag 23 december 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
margedag woensdag 8 februari 2023
voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
margedag woensdag 29 maart 2023
Paasweekend (Goede Vrijdag + Tweede
Paasdag
7 t/m 10 april 2023
meivakantie
(Inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag)
24 april t/m 5 mei 2023
margedag woensdag 17 mei 2023
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2023
margedag woensdag 28 juni 2023
margemiddag (groep 5 t/m 8) vrijdagmiddag 21 juli 2023
zomervakantie 24 juli t/m 1 september 2023