Project hulpdiensten
Waterfeest
Kabouterpad
Schilderen met Anja Lovers
steproute groep 7/8
Leerlingenraad
Groepsdoorbrekend werken
Ons schoolgebouw
Continurooster
Schoolreis
Jaarverslag MedezeggenschapsRaad Op Wier 2017-2018

Jaarverslag MR 2017-2018

Jaarverslag OuderRaad Op Wier 2017-2018

Jaarverslag OR 2017-2018

Jaarverslag Identiteitscommissie 2017-2018

Jaarverslag IC 2017-2018Schoolplan 2015 - 2019

Het schoolplan van SWS Op Wier


Schoolgids 2018 - 2019

De schoolgids van SWS Op Wier


Schooljaarplan 2018 - 2019

Schooljaarplan Op Wier 2018-2019