Ons schoolgebouw
Continurooster
Schoolreis
Project hulpdiensten
Waterfeest
Kabouterpad
Schilderen met Anja Lovers
steproute groep 7/8
Leerlingenraad
Groepsdoorbrekend werken

Aanmelding nieuwe leerlingen
 

Contact
Wilt u nader kennis maken, de school bekijken en bij de kleuter- of andere groepen binnenlopen? Dat kan. U kunt een afspraak maken met de directeur Rijanne de Boer. Zij leidt u rond en vertelt u graag meer over onze school.
In het voorjaar organiseren we altijd een open middag. Ouders kunnen dan (met hun kind) de school bezoeken. Ze worden rondgeleid en in de gelegenheid gesteld vragen te stellen.

Aanmelden
U kunt uw kind het hele jaar door aanmelden. Het is voor ons echter erg belangrijk dat u uw kind op tijd (het liefst voor 1 mei) aanmeldt. Wij kunnen dan tijdig het aantal nieuwe leerlingen vaststellen om zo tot een goede groepsverdeling te komen. Ouders die al een keus voor onze school hebben gemaakt, kunnen een aanmeldformulier afhalen bij school, of downloaden met onderstaande link

U kunt hier het Centraal aanmeldingsformulier leerlingen s.w.s. Op Wier downloaden. U kunt het dan uitprinten, invullen en inleveren bij de directeur.