'Het mysterie van de Allersmaborg' met groep 8 Op Wier in de hoofdrol

Ons schoolgebouw


Groep 7/8 in vogelvlucht

Groep 7 en 8 heeft 2 juffen. Van maandag t/m vrijdagmorgen juf Esther en op vrijdagmiddag juf Frederika. Aan het begin van de week beginnen we vaak in de kring. Een van de kinderen is dan leider en bespreken we wat er in het weekeinde gebeurd is. Aan het eind van de kring nemen we het weekschema met elkaar door. Hierop kunnen we zien wat de zelfstandige opdrachten van de week zijn.
                                            

In groep 7 / 8 werken we vaak in circuitvorm. Dit doen we vaak bij creatieve vakken, maar ook regelmatig bij het zelfstandig werken 's morgens.
Hierbij worden ingedeeld in groepjes van 5 of 6 leerlingen en dan werken we met dit groepje gedurende de week steeds aan dezelfde opdrachten ( in het creatieve circuit voor tekenen, handvaardigheid, spel, doe-opdrachten, computeropdrachten; bij zelfstandig werken 's morgens o.a. aan spelling, werkwoordspelling, Engels, grammatica en rekenen)

         
We hebben regels t.a.v. het zelfstandig werken en het omgaan met elkaar afgesproken. Dit hebben we aan het begin van het jaar gedaan. We hebben er een mooi overzicht van gemaakt , dat we allemaal hebben getekend.
Ook bij de Kanjertraining hebben we het veel over het omgaan met elkaar. Onderwerpen als pesten ( op de computer) , situaties op het plein, hoe blijf je jezelf in een groep etc. nemen we vaak via spelvorm met elkaar door.

 


                                     
                                 

 

Met Levo (levensbeschouwelijk onderwijs) worden we verdeeld in twee groepen. Eén groep doet de openbare Levo bij juf Christien en meester Jaap, de andere groep heeft christelijke Levo bij juf Trix en juf Judith. 

                                             

 

 

 Bij Levo is het ook belangrijk dat we over ( filosofische) zaken met elkaar kunnen praten en discussiëren. Dit doen we regelmatig.

                          

We proberen bij onze lessen ook gebruik te maken van onze mooie omgeving van o.a. de terp en het Reitdiep. We gebruiken dit bij tekenen, maar ook bij grotere groepswerken en bij gymlessen ( de Ossenpadloop).