Continurooster
Schoolreis
Project hulpdiensten
Waterfeest
Kabouterpad
Schilderen met Anja Lovers
steproute groep 7/8
Leerlingenraad
Groepsdoorbrekend werken
Ons schoolgebouw


Informatie uit groep 3 en 4                                          
 
In onze combinatiegroep zitten 20 kinderen : 10 in groep 3 en 10 in groep 4.Op vrijdagochtend geeft juf Frederika les in de groep. Elke maandagmorgen starten we in de kring waarbij we elkaar vertellen over gebeurtenissen in het weekend. Verjaardagen vieren we ook in de kring.
 
Week-/dagtaken
Binnenkort start groep 3 met dagtaken. Per dag wordt aangegeven welke activiteiten de kinderen moeten uitvoeren, meestal zijn dat lees-/schrijf- en rekenopdrachten of werken op de computer. Wanneer deze opdrachten af zijn, wordt een kruisje gezet en daarna kan gekozen worden uit extra activiteiten als bouwen met lego/ kapla /blokjes, kwartetten, een puzzel maken ,etc.
In groep 4 krijgen de kinderen op maandag een weektaak waarin per week wordt aangegeven welke opdrachten op vrijdag af moeten zijn. Als de weektaak af is kunnen de kinderen verder met keuzewerk

 
 
Lezen/Spellen
In groep 3 leren we elke week ongeveer 3 letters via de methode Veilig Leren Lezen (Kim-versie). We lezen m.b.v. het digibord, de computer, in boekjes en met ander materiaal van de methode.
                                                      
 
In groep 4 oefenen we dagelijks met woordrijen en we lezen in ons zelfgekozen stilleesboek. Drie keer per week lezen de kinderen woorden met een tutor uit groep 7/8.Ook oefenen we een paar keer per week in Vloeiend en Vlot (in een groepje of individueel).In "Alles-in-1" lezen we informatieteksten , verhalen en gedichten en leren we aan de hand van spellingregels hoe we woorden goed moeten schrijven. Een paar kinderen krijgen regelmatig woorden mee naar huis om extra te oefenen voor het dictee.

Rekenen
We werken met de methode "De wereld in getallen" waarbij in groep 3 de komende tijd getalbegrip, tellen tot 20, structureren en optellen/aftrekken tot 10 centraal staan. In groep 4 besteden we de eerste weken aandacht aan geld, tijd, meten, tientallen en eenheden, optellen en aftrekken tot 100(en over het eerste 10-tal)en aan de tafels van vermenigvuldiging (tafel van 10,2 en 5).Als de kinderen een bepaalde tafel mee naar huis krijgen is het de bedoeling ook thuis te oefenen. Voor de herfstvakantie worden de tafels van 10 en 2 aangeboden.
 
Schrijven
In groep 3 leren we letters schuin schrijven . Onze schrijfmethode gaat uit van de letters van de leesmethode. In groep 4 leren we hoofdletters schrijven.
 
Gymnastiek
Op maandagmorgen krijgen de kinderen les van de vakleerkracht (nadruk op toestellen) en op donderdagmiddag van de eigenleerkracht (nadruk op spel).
 
Wereldoriëntatie
Aan de hand van de seizoenen werken we over bijv. insecten, herfstvruchten en bloemen. En regelmatig wordt een thema uit "Alles-in-1" verwerkt in knutsel- of tekenopdrachten.
 
Muziek
De kinderen leren liedjes uit "1-2-3- Zing" en we zingen liedjes die passen bij het seizoen. Tijdens de muziekles is er o.a. aandacht voor het verschil tussen hoog/laag , hard/zacht en maat/ritme.
 
Circuit
Binnenkort starten we met het z.g. circuitmodel, een werkvorm waarbij de kinderen , in groepjes, in 5 rondes verschillende opdrachten maken. Dat kan variëren van puzzels maken, knutselen, bouwen met Knex/Lego tot het uitvoeren van computeropdrachten.

Atelier
We hebben over het hele schooljaar vijf blokken van drie weken ingepland waarin we voor groep 3 t/m 8 groepsdoorbroken werken op het creatieve vlak. Dit zijn vijf blokken van drie weken. De blokken zijn ingepland op de woensdagmorgen van 11.15 - 12.20 uur. Voorafgaand aan ieder blok kunnen de kinderen kiezen waar ze de komende weken aan willen werken. U kunt denken aan: Groningse les, handwerken, filosoferen, techniek, boetseren, muziek, tekenen,
schilderen, koken, natuur, wereldverkenning, beroepen, ruimtevaart, kaligrafie