Leerlingenraad
Groepsdoorbrekend werken
Ons schoolgebouw
Continurooster
Schoolreis
Project hulpdiensten
Waterfeest
Kabouterpad
Schilderen met Anja Lovers
steproute groep 7/8

Groep 5/ 6:
 

In groep 5/6 zitten dit jaar 17 leerlingen. Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag staat juf Karina voor de groep. Op donderdag staat juf Angela voor de groep.

We beginnen de week meestal met een kringgesprek; we vertellen elkaar wat we in het weekend hebben gedaan. Daarna bespreken we de weektaak voor de nieuwe week.

De leerlingen hebben allemaal een weektaak waarop staat wat ze , naast de instructielessen in de klas,  kunnen doen en wat ze af moeten hebben. Een aantal leerlingen heeft andere afspraken over wat wel en niet af moet zijn per dag.

Tijdens de instructie aan de ene groep, werkt de andere groep zelfstandig of in tweetallen aan hun weektaak in de klas of op het leerplein. Na de instructie wordt er nog verlengde instructie gegeven aan de kinderen die dit nodig hebben. Daarna wisselen de groepen. De ene groep maakt de les af en gaat bezig met zijn taak. De andere groep krijgt dan instructie.

Er wordt tijdens het zelfstandig werken ook veel gebruik gemaakt van de pc, Ipad of laptop. Deze materialen mogen de leerlingen zelf uit de laptopkar halen.

We werken met het continurooster. 's Morgens zetten de leerlingen hun eten en drinken dat in de koelkast moet in de daarvoor bestemde bak. 1 van de leerlingen zorgt er dan voor dat deze bak in de koelkast komt. Om 11.45 uur stoppen we met werken en maken de kinderen een stapeltje van het werk dat ze na de pauze gaan doen. Dan wassen ze hun handen, pakken ze hun eten en drinken en wanneer iedereen klaar is, zijn we een momentje stil. Tijdens het eten kijken we het ochtend-jeugdjournaal en leest juf voor. Om 12.10 uur gaan we naar buiten. Om 12.30 uur starten we dan met het middagprogramma.

Rekenen: We werken met de methode "Wereld in getallen". Hierbij krijgen de groepen om de beurt instructie en maken ze de les zelfstandig. Wekelijks hoort hier een taak bij, die ze ook op vrijdag af moeten hebben. De methode is verdeeld in 3 sterren. De 1 ster leerlingen krijgen het minimale programma aangeboden in hun bijwerkboek, de 2 sterren kinderen het basisprogramma en de 3 sterren leerlingen krijgen het pluswerk aangeboden. Ook zijn er leerlingen die werken uit de Rekentijgers. (extra uitdaging) Alle kinderen werken dagelijks uit hun tafelboek om de tafels te blijven automatiseren. En de kinderen werken graag achter de pc aan Rekentuin. (online programma voor het automatiseren. Voor elk kind op z'n eigen niveau)

Spelling:Met spelling werken we uit de methode "Alles apart". Per week krijgen de groepen 2 spellingsregels aangeboden waar ze gedurende de hele week mee gaan oefenen. Aan het eind van de week krijgen ze hier een dictee van. De leerlingen kunnen de woorden ook oefenen via www.bloon.nl , hierop staan woorden die bij dezelfde spellingscategorie horen, het zijn niet de woorden van het dictee. Na elke 5 blokken spelling volgt een groot dictee over de spellingsregels die tot dan toe zijn aangeboden. We hebben gemerkt dat de meeste leerlingen goed scoren op de dictees over 2 spellingsregels, maar zodra alle regels door elkaar worden gevraagd (zoals op een CITO toets) wordt het erg moeilijk.

Technisch Lezen: We lezen veel in de klas. De kinderen hebben een zelfgekozen leesboek in hun vak, waaruit ze zelfstandig lezen. Op vrijdag mogen ze ook een tijdschrift kiezen om voor zichzelf te lezen. We hebben dit jaar 2 leesmoeders in de klas, waar een aantal kinderen heen gaat te lezen. Tijdens het maatjeswerk na de grote pauze lezen de leerlingen 2 aan 2 woordrijen op tempo.

Begrijpend/ studerend lezen: We werken in de klas met "Nieuwsbegrip"; de kinderen krijgen een tekst te lezen over een actueel nieuwsbericht en maken hier vragen over. Het studerend lezen; bronnen lezen, kaartlezen, schema's lezen enz doen we met de methode "Blits".

LEVO: Sinds afgelopen schooljaar werken we met de methode "Trefwoord" hierin staan verhalen en gespreksonderwerpen belicht vanuit de Christelijke en de openbare kant. De leerkracht leest vaak een verhaal of gedicht voor en we praten hierover.

Kanjertraining:1x per week staat de Kanjertraining op het programma en praten en lezen we in de kring over het verhaal van "Max en de zwerver." Naar aanleiding hiervan worden vragen gesteld en moeten we opdrachten doen. Gedurende de hele week doen we ook Kanjeropdrachten en spelletjes. Een opdracht kan bijvoorbeeld zijn "ga allemaal in een rij staan, op volgorde van schoenmaat". Er wordt dan gekeken hoe de leerlingen dit aanpakken en achteraf wordt besproken wat er goed ging en wat er beter had gekund. Er zijn veel opdrachten waarin samenwerking wordt gevraagd.

Maatjeswerk: Op maandag, dinsdag en donderdag hebben we na de grote pauze het maatjeswerken. De leerlingen hebben een vaste plek in de school en een vast maatje. Zij zoeken elkaar op en gaan eerst op tempo woordrijen lezen samen en gaan dan naast elkaar zelfstandig aan het werk. De kinderen werken groepsdoorbroken en kunnen elkaar op een goede manier helpen bij het werken. Het loopt erg goed, na het tempolezen is het muisstil in de school en is iedereen druk aan het werk. Een mooi gezicht! Op vrijdag doen we dit niet, omdat de groepen 1 t/m 4 's middags vrij zijn. Groep 5 t/m 8 werkt dan 20 minuten zelfstandig aan z'n eigen tafel.

Alles in 1:Er zijn dit jaar 4 projecten van Alles in 1 die we behandelen. Op dat moment wordt de methode "Alles apart" even stilgelegd en werken we uit Alles in 1. Hierin zitten weekwoorden die bij het thema horen en belichten we 1 onderwerp waar we een aantal weken over werken. Kinderen maken in die periode ook vaak presentaties over dit thema.

Gymnastiek:Op maandagochtend krijgen de kinderen les van juf Monique. Op donderdagochtend wordt de gymles gegeven door juf Angela.
 

Atelier
We hebben over het hele schooljaar vijf blokken van drie weken ingepland waarin we voor groep 3 t/m 8 groepsdoorbroken werken op het creatieve vlak. Dit zijn vijf blokken van drie weken. De blokken zijn ingepland op de woensdagmorgen van 11.15 - 12.20 uur. Voorafgaand aan ieder blok kunnen de kinderen kiezen waar ze de komende weken aan willen werken. U kunt denken aan: Groningse les, handwerken, filosoferen, techniek, boetseren, muziek, tekenen,
schilderen, koken, natuur, wereldverkenning, beroepen, ruimtevaart, kaligrafie