'Het mysterie van de Allersmaborg' met groep 8 Op Wier in de hoofdrol

Ons schoolgebouw

Uitgangspunten van ICT-onderwijs


ICT is binnen ons onderwijs geen doel op zich, maar een onderdeel van de schoolvisie en het schoolbelid. ICT kan bij de uitvoering van onze visie als middel fungeren om doelen te bereiken.  Wij streven naar het bevorderen van het gebruik van ICT als integraal onderdeel van het leerproces.

Kernpunten zijn:
* Wij geven onderwijs op maat, zodat elke leerling zich kan ontplooien op eigen niveau.
* Kinderen beheersen de vaardigheden van de 21e eeuw. Deze vaardigheden hebben kinderen in hun latere leven nodig. Vaardigheden waarin geletterdheid een belangrijke rol speelt.
* Middels coöperatieve werkvormen leren we de kinderen samenwerken en communiceren op diverse manieren.
* Wij bieden een inspirerende  leeromgeving waarin leerlingen zelfstandig kunnen leren.
* Bij de juiste inzet van ICT werkt het voor leerkrachten tijdbesparend en helpt hen sneller en beter werk van kinderen te analyseren om nog sterker onderwijs op maat te kunnen bieden.
* Het gebruik van diverse devices, als onderwijsmiddel om een les voor te bereiden en daadwerkelijk te geven.
* Door op onze school een grote variëteit in  nieuwe technologie in te zetten bereiden wij onze kinderen voor op de maatschappij.
* ICT- en mediavaardigheden zijn een must voor onze leerlingen voor nu en later.
* Wij bieden kaders waarbinnen leerlingen keuzes kunnen maken t.a.v. de wijze waarop ze leerstof willen verwerken.
* Het gebruik van een I-pad, laptop en computer ter verdieping en remediëring van oefenstof, door middel van  bijvoorbeeld educatieve software, educatieve websites en educatieve apps.
* Het gebruik van de I-pad, laptop en computer als tekstverwerker bij ons onder andere het maken van boekverslagen, presentaties en werkstukken.
* De inzet van software gerelateerd aan de gebruikte onderwijsmethodes
*Het gebruik van I-pad, laptop en computer binnen het taal-, reken- en leesonderwijs met als doel kwaliteitsverbetering te realiseren.
* Leerlingen moeten zich eigenaar gaan voelen van hun leerproces.


Organisatie

Alle groepen beschikken over 1 digibord, een aantal I-pads, laptops en 6 netwerkcomputers.