Leerlingenraad
Groepsdoorbrekend werken
Ons schoolgebouw
Continurooster
Schoolreis
Project hulpdiensten
Waterfeest
Kabouterpad
Schilderen met Anja Lovers
steproute groep 7/8

Een thema uitgewerktOpenbare levo lessen met thema "Waarden en normen"
 

Groep 0/1/2 Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 7/8
 • Tolerantie t.o.v. elkaar
 • Wie goed doet, goed ontmoet
 • Weerbaarheid
 • Plagen/pesten
 • Ruzie situaties en oplossingen
   
 • Verschillen en
  overeenkomsten
 • Iedereen is uniek
 • Hoe ga je met je
  gevoelens om
 • Respect t.a.v.
  dieren
 • Pesten
   
Titel: Meelopen met de meute
Vertrouwen, eigen opvattingen ontwikkelen t.a.v. de waarden in onze cultuur
( 10 lessen)
 
Titel: Een fietsbel in je oor
 • Persoonlijke
  verantwoordelijkheid
 • Eerlijkheid
 • Vrijheid
 • Respect
 • Discriminatie/
  racisme
   

Aandachtspunten zijn:
Vertrouwen, eerlijkheid, respect, zorg voor natuur en milieu en "Pesten"