'Het mysterie van de Allersmaborg' met groep 8 Op Wier in de hoofdrol

Ons schoolgebouw

De school begint om 8.30

 

Om 8.20.u gaat de schooldeur van de onderbouw open.

De kinderen van groep  1 en 2 mogen binnenkomen.
 

 

Jassen ophangen

De jassen en tassen worden in de hal opgehangen.

Op het leerplein geven we nog een afscheidsknuffel ..
 

  

 

In de kring

In het lokaal staan de stoelen al in de kring.

Elke dag zitten er twee andere kinderen naast juf. Ze mogen meehelpen bij veel activiteiten en krijgen vaak het eerst een beurt.
Het zijn de kinderen van de dag en zij staan dan in het zonnetje.

In de kring vertellen we elkaar onze belevenissen.
 


 


De thematafel

We werken rond thema's die ongeveer drie weken duren. De kinderen mogen materiaal  meenemen wat betrekking hierop heeft, om vervolgens in de kring te laten zien en erover vertellen.Daarna mag het op de tafel gelegd worden.
 

 

 

Dagkalender en dagritmekaarten

 Op de dagkalender geven we aan welke dag van de week het is

 en op de dagritmekaarten kunnen we de activiteiten zien  die deze dag aan bod komen.
 

 

.

Flip de Beer

Op vrijdag gaat  Flip de Beer een weekend logeren bij een van de kinderen.
Maandag komt hij weer terug en we lezen in het boekje over
de avonturen die Flip heeft beleefd, vaak is er een mooie foto bijgevoegd. 
 

 

Levoles 
 

Tijdens de levoles luisteren we naar verhalen,zingen liedjes en/of maken we een werkstukje.

In de nieuwsbrief staat welke verhalen er worden verteld tijdens de openbare en chr. levoles .


 

Het speelwerkuur

 

Op het plan/keuzebord staat elke dag aangegeven welke activiteiten er gekozen kunnen worden en welke moetopdrachten er worden gedaan.
 

 


 

In onze klas zijn veel speelmogelijkheden zoals de: huishoek,de verkleedhoek,de winkel,

de constructiehoek,het verfbord,de puzzelkast,de spelletjeskast,de computer,de vorm en kleurkast,kast met knutselspullen...
 

 
 

Het leerplein

Op het leerplein staat het materiaal voor het voorbereidend rekenen,lezen en schrijven.

Daar maken we samen met groep 3 gebruik van.

De kinderen van groep 2 hebben een map voor zelfstandig werken waar zij opdrachten uit kunnen kiezen.

Bij een goed gemaakte opdracht krijgen ze een sticker op hun blad.
 

 

Mapje

Op het leerplein staan ook de bakjes van alle kinderen van groep 1 en 2.
Hierin zit o.a een mapje met werkstukjes die door belangstellenden kan worden ingezien.

Aan het einde van het jaar gaat dit mapje mee naar huis.
 

 
 

 

Kleurenklok
 

Op de kleurenklok kunnen we o.a. zien hoeveel tijd er is om ons werk af te maken en wanneer we gaan opruimen.

 


Eten en drinken

Na het spelen en werken is het tijd om te  eten en drinken.

We nemen gezonde dingen mee naar school.
 

 

 

Buitenspelen

Uit de schuur kiezen we buitenspelmateriaal zoals fietsjes,karren,planken,kisten,springtouwen,hoepels etc. waarmee we heerlijk even mee kunnen buitenspelen.Bij goed en droog weer gaat de zandbak open.

 


 

 

Taalactiviteiten

Elke dag staan er taalactiviteiten op het programma.

Een aantal staan vast op ons rooster zoals:

v     Bas (vertelplaten en verhalen voor de woordenschatontwikkeling)

v     Reuzenleesboeken van de methode Schatkist .(Taal-denkontwikkeling)

v      Fonemisch bewustzijn (zoals o.a : letterherkenning,rijmen,lettergrepen,auditieve synthese en analyse)

v     Taalspelletjes

v     En ......tussendoor natuurlijk veel prentenboeken en verhaaltjes.
 

 


Gymnastiek

Twee keer per week gaan we naar de gymzaal.

We doen dan bewegingsoefeningen met groot en klein gymnastiekmateriaal maar ook kring - tik en concentratiespelletjes.

  

 

Kanjerlessen

Elke week krijgen de kinderen een kanjerles.

Door deze lessen leren kinderen op een goede manier met elkaar om te gaan en meer vertrouwen in zichzelf en in elkaar te krijgen.
 

 

Muziek en zingen

 Zingen en muziek maken geeft veel plezier! 

Elke week tijdens de muziekles leren we een nieuw lied of zingen bekende liedjes.

Soms maken we daar ook muziek bij.

 

Verjaardag  

Als er iemand jarig is dan mag hij of zij die dag op de mooie verjaardagsstoel zitten.

We vieren dan een klein feestje en de jarige mag uit de verjaardagsdoos een leuk opdrachtje kiezen die we dan gaan uitvoeren.

We trakteren op gezonde dingen.

De jarige mag de klassen rond met een verjaardagskaart waar alle meesters en juffen een wens
opschrijven.