Groepsdoorbrekend werken
Ons schoolgebouw
Continurooster
Schoolreis
Project hulpdiensten
Waterfeest
Kabouterpad
Schilderen met Anja Lovers
steproute groep 7/8
Leerlingenraad

Welkom op de website van SWS Op Wier
SWS Op Wier is een samenwerkingsschool met rond de 65 kinderen en een enthousiast team dat staat voor:

* een prettige leer- werk- en speelomgeving, waarin veiligheid, plezier en geborgenheid centraal staan.
 
       * samenwerken, kinderen verantwoordelijkheid geven en vrijheid binnen een gestructureerde leeromgeving.

* een harmonische en evenwichtige ontwikkeling van "hoofd, hart en handen"                                         


Wij hopen dat u door het surfen op onze site een goed beeld krijgt van onze school. U vindt er algemene informatie die u desgewenst kunt downloaden zoals onze schoolgids. Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met de school.

We wensen u veel kijk- en leesplezier!

Onze site is bijgewerkt op 08-09-2020 

  
 

 Heeft u belangstelling of vragen?
​Neem dan contact op met Martine Jansen: deplezierwier@ziggo.nl of via www.deplezierwier.nl