Hoe uit identiteit zich in ons onderwijs?


Het onderwijskundige karakter van onze school, heeft een aantal kenmerken.
Deze kenmerken zijn:

 • Kernwaarden zijn: respect, vertrouwen, openheid, gelijkwaardigheid en altijd gericht op samenwerken.
 • Naast aandacht voor het unieke van elk kind, willen we kinderen leren rekening met elkaar te houden en leren samenwerken, met respect voor verschillen
 • In het onderwijsaanbod wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de verschillende achtergronden qua godsdienst en levensbeschouwing. De school leert de leerlingen hiermee om te gaan vanuit een respectvolle houding
  • We gaan uit van principiŽle gelijkwaardigheid van en respect voor de godsdienstige of levensbeschouwelijke achtergrond van ouders, leerlingen en personeelsleden.
  • De school baseert haar activiteiten op normen en waarden die voortkomen uit het christendom en andere in de Nederlandse traditie erkende levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen.
  • Inspraak en betrokkenheid van ouders wordt serieus genomen via de identiteitscommissie en de medezeggenschapsraad.
 • Vieringen zijn hoogtepunten in een schoolleven en hebben een grote vormende waarde; de gehele schoolgemeenschap wordt hier zoveel mogelijk bij betrokken

Feestdagen met een duidelijk godsdienstig karakter:

 • Kerst
 • Pasen
 • Hemelvaart / Pinksteren
Feestdagen met een algemeen karakter:
 • St. Maarten
 • Sinterklaas