Project hulpdiensten
Leerlingenraad
Groepsdoorbrekend werken
Ons schoolgebouw
Continurooster
Schoolreis


Personeelsbezetting:
 

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Groep 1/2 Judith Schouten Judith Schouten Joke Buist Joke Buist
Bapo 1X in de twee weken donderdagmiddag wordt ingevuld door Judith Schouten.
Joke Buist
Groep 3/4 Fieneke Snitjer Fieneke Snitjer Fieneke Snitjer Fieneke Snitjer Frederika Klatter
Groep 5/6 Karina
Walker
Karina
Walker
Karina
Walker
Frederika Klatter Karina
Walker
Groep 7/8 Esther Mook Esther Mook Esther Mook
Esther Mook
 
Esther Mook
’s middags
Frederika Klatter
 
De schoolbel gaat om 8.25 uur, zodat alle lessen op tijd kunnen beginnen
 
 
Directeur Rijanne Spoelman
Aanspreekpersoon Fieneke Snitjer/Esther Mook (bij afwezigheid directeur)
Intern begeleider Paulien Minses
Cultuurcoördinator Joke Buist
ICT coördinator Esther Mook
Vakleerkracht gym Monique van der Krogt