Groepsdoorbrekend werken
Ons schoolgebouw
Continurooster
Schoolreis
Project hulpdiensten
LeerlingenraadContinurooster: 
SWS Op Wier werkt sinds dit schooljaar volgens het continurooster. De lunch wordt  op school genuttigd. De middagpauze komt te vervallen. Dit betekent dat de kinderen  van 8.30-14.30 uur naar school gaan. Op woensdagmiddag zijn alle kinderen om 12.30 uur vrij en de kinderen van de onderbouw zijn vrijdag om 12.00 uur vrij
Lesrooster

 
Dag Tijdstip
Maandag 08.30 - 14.30 uur
Dinsdag 08.30 - 14.30 uur
Woensdag 08.30 – 12.30 uur (groep 1 vrij)
Donderdag 08.30 – 14.30 uur
Vrijdag 08.30 – 12.00 uur (groep 1 t/m 4)
  08.30 – 14.30 uur (groep 5 t/m 8)
   
   
 
 
Lunchen met de kinderen
Alle kinderen eten met de leerkrachten in hun eigen groep. Tijdens het eten wordt gezorgd voor een informele sfeer en een gezellig klimaat. Er zijn in het klassendienstrooster van de kinderen vaste taken voor het klaarzetten en opruimen van de spullen. Zo leren kinderen dat zij met elkaar verantwoordelijk zijn. 
 
Grote pauze
De kinderen kunnen na het lunchen kiezen om buiten te spelen of uit te rusten in de stilte- en rust ruimte. Tijdens het buitenspelen houdt een leerkracht toezicht. In de stilte- en rustruimte wordt toezicht gehouden door ouders. We hebben in principe voldoende ouders om het rooster te maken. Heeft u hiervoor nog belangstelling? Dan kunt u zich opgeven bij Rijanne Spoelman


 
Het lunchpakket voor uw kind
U geeft uw kind(eren) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (op vrijdag alleen een lunchpakket voor groep 5 t/m 8) een lunchpakket mee (beker en broodtrommel voorzien van naam). Zeker in het begin is dat voor iedereen nieuw en even wennen. Vergeet niet dat uw kind in de ochtendpauze ook iets moet eten en drinken.
 
Ook willen wij u met klem vragen om uw kind(eren) een broodtrommel en een drinkbeker mee te geven en geen pakjes of plastic zakjes. We willen graag de afvalberg op school reduceren en alle kleine beetjes helpen daarbij.
 
Waar bewaren de kinderen de lunch?
De kinderen mogen het eten en drinken in hun eigen tas bewaren of in de lunchbak in de klas leggen. Deze bak wordt om 08.30 uur in de koelkast gezet.