Project hulpdiensten
Leerlingenraad
Groepsdoorbrekend werken
Ons schoolgebouw
Continurooster
Schoolreis
Schooljaar 2016-2017

Maandag:       08.30 - 12.00 uur en  13.15 - 15.15 uur
Dinsdag:         08.30 - 12.00 uur en  13.15 - 15.15 uur
Woensdag:     08.30 - 12.30 uur (groep 1 is vrij)
Donderdag:    08.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur
Vrijdag:           08.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur

Voorschoolse opvang is mogelijk vanaf 07.00 uur (contact via Jakoba Schaap)
Naschoolse opvang is mogelijk vanaf 15.15 uur op school door BSO De Plezierwier

Schooljaar 2017 - 2018

SWS Op Wier gaat vanaf schooljaar 2017-2018 over op het continurooster. De lunch wordt dan op school genuttigd.
De middagpauze komt te vervallen.

Maandag:       08.30 - 14.30 uur
Dinsdag:         08.30 - 14.30 uur
Woensdag:     08.30 - 12.30 uur (groep 1 is vrij)
Donderdag:    08.30 - 14.30 uur
Vrijdag:           08.30 - 14.30 uur (groep 1t/m 4 is om 12.00 uur vrij

Voorschoolse opvang is mogelijk vanaf 07.00 uur op school door VSO De Plezierwier
Naschoolse opvang is mogelijk vanaf 14.30 uur op school door BSO De Plezierwier