Schoolreis
Project hulpdiensten
Leerlingenraad
Groepsdoorbrekend werken
Ons schoolgebouw
Continurooster
Vakantierooster 2017-2018
Eerste schooldag                                           maandag 4 september                                 
Herfstvakantie                                                           zaterdag 21 oktober  t/m                 
                                                                       zondag 29 oktober
Margedag                                                            woensdag 15 november                         
Kerstvakantie                                                 zaterdag 23 december 2017 t/m     
                                                                       zondag 7 januari
Margedag                                                            maandag 12 februari     
Voorjaarsvakantie                                         zaterdag 24 februari 2018 t/m                    
                                                                       zondag 4 maart 2018            
Goede vrijdag                                                vrijdag 30 maart                   
Paasmaandag                                                maandag 2 april
Margedag                                                            woensdag 11 april          
Meivakantie                                                  zaterdag 28 april 2018 t/m  
                                                                       zondag 13 mei 2018             
Koningsdag                                                    Valt in de meivakantie                      
Bevrijdingsdag                                                Valt in de meivakantie                    
Hemelvaartsdag                                            Valt in de meivakantie                      
Pinkstermaandag                                          maandag 21 mei
Margedag                                                            donderdag 5 juli                                                
Zomervakantie                                              zaterdag 21 juli 2018 t/m     
                                                                       zondag 2 september 2018