Leerlingenraad
Groepsdoorbrekend werken
Ons schoolgebouw
Continurooster
Schoolreis
Project hulpdiensten
Jaarverslag MedezeggenschapsRaad Op Wier 2015-2016

Jaarverslag MR 2016-2017

Jaarverslag OuderRaad Op Wier 2015-2016

Jaarverslag OR 2016-2017

Jaarverslag Identiteitscommissie 2015-2016

Jaarverslag IC 2016-2017Schoolplan 2015 - 2019

Het schoolplan van SWS Op Wier


Schoolgids 2018 - 2019

De schoolgids van SWS Op Wier


Schooljaarplan 2017 - 2018

Schooljaarplan Op Wier 2017-2018

Schooljaarverslag 2016-2017

Het schooljaarverslag van SWS Op Wier