Leerlingenraad
Groepsdoorbrekend werken
Ons schoolgebouw
Continurooster
Schoolreis
Project hulpdienstenVoorschoolse en Buitenschoolse Opvang
 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen kinderen  vanaf 14.30 uur terecht bij de BSO.
Op vrijdag is dit voor kinderen van de onderbouw al vanaf 12.00 uur.
Kinderen vanuit de onderbouw die op vrijdag vanuit school de BSO gaan bezoeken zullen dan hier hun brood nuttigen die ze van huis mee hebben genomen.
Op woensdagmiddag houdt de BSO haar deuren gesloten.
 
Vanaf dit schooljaar zal de voorschoolse opvang uitgevoerd worden door BSO de Plezierwier.
Dat betekent dat het tarief dat hier nu nog voor staat ingaande het nieuwe schooljaar komt te vervallen.
De volgende tarieven van de BSO zullen hiervoor gehanteerd worden.

  • € 6,90 per uur voorschoolse opvang (vaste dagen)
  • € 7,95 per uur voorschoolse opvang (flexibel)

Dit zijn de tarieven voor geheel 2017.
Per 1 januari 2018 vindt er dan een tariefswijziging plaats.
Over de afgenomen uren opvang kunt u net als voor BSO  kinderopvangtoeslag aanvragen via www.toeslagen.nl.
Bij de BSO zijn vanaf heden aanmeldingsformulieren te halen om uw kind aan te melden voor de voorschoolse opvang.
Ook wanneer uw kind nu al gebruikt maakt van de BSO dient er toch aangemeld te moeten worden voor de voorschoolse opvang.