Ons schoolgebouw
Continurooster
Schoolreis
Project hulpdiensten
Leerlingenraad
Groepsdoorbrekend werken

SWS Op Wier wil haar leerlingen een veilige leeromgeving bieden. Wij willen dat alle kinderen zich sociaal veilig voelen bij ons op school. Alleen als kinderen zich veilig voelen kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. 

Pesten hoort volgens ons niet thuis in een veilige leeromgeving. Maar pesten komt overal voor. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en dat wij op onze school serieus aanpakken. Vandaar dat wij een Plan sociale veiligheid, pedagogisch klimaat en burgerschap hebben opgesteld.

Dit plan is onderdeel van ons veiligheidsbeleid. Het is belangrijk om een duidelijk en helder beleid te hebben waar alle betrokkenen op kunnen terugvallen in voorkomende gevallen.  Het plan is samengesteld door het team van SWS Op Wier en besproken in de MR.

Plan Sociale Veiligheid Pedagogisch Klimaat en Burgerschap Op Wier