Dagbeschrijving van groep 3 en 4

In deze combinatiegroep zitten 20 kinderen: 10 kinderen in groep 3 en 10 kinderen in groep 4.De hele week geeft juf Fieneke les in onze groep . Elke maandagmorgen starten we in de kring waarin we elkaar vertellen over gebeurtenissen in het weekend .Verjaardagen vieren we ook in de kring.
Na de kring oefenen we de woordrijen en daarna gaan we naar gym.

In groep 3 wordt eerst met een dagtaak gewerkt en na de kerstvakantie wordt de weektaak ingevoerd. In groep 4 wordt, naast activiteiten als rekenen,lezen en schrijven , aan het begin van het schooljaar meteen met een weektaak gewerkt.Daarin staat een aantal opdrachten waaraan die week zelfstandig gewerkt wordt , b.v. de tafels oefenen , een aantal bladzijden lezen in je leesboek, computeropdrachten en  een tekening/knutselwerk maken.Wanneer de weektaak af is gaan de kinderen verder met "tijd over" opdrachten.
De kinderen houden via het zetten van een kruisje zelf bij wat ze al gedaan hebben.Op vrijdag moeten de weektaakopdrachten zijn afgerond.

In de dagtaak van groep 3 wordt per dag aangegeven welke aktiviteiten gedaan moeten worden.Deze aktiviteiten bestaan veelal uit reken-,lees-/en schrijf opdrachten.Wanneer dit af is,kunnen de kinderen kiezen uit extra aktiviteiten als bouwen met blokken,lego of spelletjes uit de spellenkast.Als een opdracht is gedaan,wordt op de dagtaak een kruisje gezet.

Op maandag en donderdag hebben we gym in de gymzaal: op maandagochtend  krijgen we les van juf Monique en op donderdagmiddag van juf Fieneke.
Per week zijn er twee Levolessen (Levensbeschouwelijk Vormingsonderwijs) die worden gegeven door de eigen leerkracht en de  vakleerkracht.

Bijna elke week zingen we een nieuw of al bekend lied  en op donderdagmiddag knutselen we.

We maken veel gebruik van computer en I-pad : groep 3 oefent met Veilig Leren Lezen en Rekentuin en groep 4 maakt verschillende rekenopdrachten, leert de tafels en maakt verhaaltjes/werstukken op de computer.

                                  
Elke week leren de kinderen van groep 3 een aantal nieuwe letters  (VLL Kim-versie) De meeste  kinderen kunnen al vrij vlot zelf een boekje lezen.We gebruiken vaak het Activ Bord bij het leren en oefenen van letters en woorden.
In groep 4 kiezen we uit de grote boekenkast een "stilleesboek" (dat past bij ons leesniveau) waarin we elke dag een aantal bladzijden lezen.
In groep 3 kiezen de kinderen een leesboek van de boekenplank in de klas.

We leren de schrijfletters schrijven in een speciaal schrijfschrift ; dat is best moeilijk want de letters moeten precies tussen de lijnen worden geschreven.In groep 3 leren we ook hoe de letters aan elkaar geschreven moeten worden.
De kinderen van groep 4 leren hoofdletters schrijven en ze leren wanneer en waar je in een verhaal een hoofdletter moet schrijven.

Via de seizoenen werken we met biologie over bijv. insekten,dieren in de winter,herfstvruchten,voorjaar en ons lichaam.

Regelmatig leest juf voor uit een leuk boek en soms mogen kinderen zelf voorlezen uit een favoriet boek.Als voorbereiding op Begrijpend Lezen zijn er lessen Begrijpend luisteren waarbij de kinderen wordt geleerd kritisch te luisteren en de woordenschat wordt uitgebreid.

                           
In groep 4 volgen we na de kerstvakantie "Nieuwsbegrip",een methode voor begrijpend lezen.Aan de hand van een aktueel onderwerp kijken we  naar een filmje ,lezen we daarover een tekst en beantwoorden we schriftelijk een aantal vragen.

                      

Vier keer per jaar werken we volgens een circuitmodel waarbij de kinderen in groepjes werken aan verschillende activiteiten zoals: schilderen,tekenen,mozaieken leggen,puzzelen en bouwen met blokjes,Lego of Knex. Per ronde doet elke groep weer een andere activiteit.