Hier leest u in het kort hoe een week in 5/6 er uit ziet.

 

Groep 5/6  heeft  2 juffen: Op maandag t/m donderdag juf Karina en op vrijdag juf Margarita.

 

We beginnen de week meestal met een weekendgesprek.

Ook al komen we elkaar in het weekend buiten best vaak tegen, het is toch leuk om elkaar even kort te vertellen wat we beleefd hebben.

 

 


Na de kring gaan we de weektaak doornemen. Ieder heeft een eigen overzicht met extra werk en keuzewerk.

 

Iedereen kan zelfstandig met de taken aan het werk (alleen of in tweetallen). Tegelijkertijd wordt er  aan de instructietafel instructie over taal, rekenen of spelling gegeven aan kleinere groepen. 

 

Tijdens het zelfstandig werken wordt er o.a. veel gebruik gemaakt van de computer, laptop of i-pad. We hoeven trouwens niet in ons lokaal te blijven als we samen willen werken. We mogen ook werken op  het leerplein of in de gemeenschapsruimte.

                       

We mogen zelf een laptop of i-pad uit onze laptopkar halen als we die nodig hebben !
                                                    


                                                     

We lezen heel veel bij ons op school. Elke week in ieder geval 5 x en je kunt ook nog in de weektaak kiezen voor lezen.

We oefenen ook dagelijks 5 minuten met tempo lezen.

Kinderen die nog hulp nodig hebben, lezen bij juf aan de instructietafel.

We kiezen zelf onze boeken, die staan in de boekenkasten op ons leerplein en in de gemeenschapsruimte.


2 x in de week volgen de kinderen LEVOles. De kinderen van de GVO en HVO krijgen tegelijk van juf Karina les over de thema's die voor het hele jaar zijn gepland.
2x per jaar; rond Kerst en Pasen worden de groepen gesplitst. De GVO kinderen krijgen dan les van juf Trix en de HVO kinderen blijven bij juf Karina.

 

En keer in de 14 dagen  gaan we een 1/2 uur aan het werk met de Kanjertraining. Vanuit een leuk verhaal  en praktische opdrachten leren de kinderen positief en negatief  gedrag te herkennen en vooral hoe daarmee om te gaan. Natuurlijk gebruiken we de kanjertaal alle dagen op school.

 

 

Alle vakken, behalve rekenen en gym, worden  als een eenheid aangeboden vanuit een thema. Hiervoor gebruiken we de methode Alles in 1 / Alles Apart .
De thema's dit jaar zijn: Middeleeuwen, milieu, vervoer en kleding en sport.

                         

 

Nieuw dit jaar zijn de ateliers.
In twee blokken van 4 weken kunnen de leerlingen kiezen uit een aantal creatieve en technische vakken. Hieronder valt koken, een middag naar de boerderij, schaken, haken, druktechnieken, boetseren enz.

                          
                          

Natuurlijk is elke week anders en gebeuren en steeds weer nieuwe dingen.
Bent u nieuwsgierig geworden?  Ga dan naar onze nieuwspagina.