De missie

De Samenwerkingsschool in Ezinge

 • wil een moderne school zijn voor de bevolking van Ezinge en wijde omgeving.
 • wil een school zijn waar geleerd wordt rekening met elkaar te houden en waar respectvol wordt omgegaan met verschillen; dit is herkenbaar in het gedrag van personeelsleden en wordt overgedragen op kinderen
 • wil een school zijn waar kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen.

Visie op onderwijs en opvoeding


 • De school gaat uit van het unieke van elk kind en houdt daarom nadrukkelijk rekening met de verschillen tussen kinderen. Zij streeft naar adaptief onderwijs waarin aandacht is voor vrijheid, zelfstandigheid en samenwerking
 • Naast aandacht voor het unieke van elk kind, willen we kinderen leren rekening met elkaar te houden en leren samenwerken, met respect voor verschillen
 • We streven naar een harmonische en evenwichtige ontwikkeling van “hoofd, hart en handen”
 • Het kind in een veilige omgeving helpen zichzelf te zijn om een positief zelfbeeld te kunnen ontwikkelen
 • Het bijbrengen van noodzakelijke kennis en vaardigheden en het ontwikkelen van een kritische zin
 • In het onderwijsaanbod wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de verschillende achtergronden qua godsdienst en levensbeschouwing. De school leert de leerlingen hiermee om te gaan vanuit een respectvolle houding
 • Het kind voorbereiden op een plek in de maatschappij
 • Opvoeden vindt plaats in een wisselwerking tussen school en ouders, daarom worden ouders actief betrokken bij de school
 • Ouders en leerkrachten vervullen een belangrijke voorbeeldfunctie voor de leerlingen
 • Vieringen zijn hoogtepunten in een schoolleven en hebben een grote vormende waarde; de gehele schoolgemeenschap wordt hier zoveel mogelijk bij betrokken