Hoe wij onderwijs geven

Samen met het bestuur, de ouders en het team is besproken hoe wij in onze samenwerkingsschool op een goede manier kinderen kunnen begeleiden in hun ontwikkeling.
Deze aandachtspunten staan verwoord in ons schoolprofiel.
Ons schoolprofiel ziet er als volgt uit :


kinderopvang huisvesting pestbeleid    
doorgaande lijn orde en netheid vieringen samenwerken creativiteit
open communicatie goede directeur levensbeschouwing (keuze) actie ouderparticipatie goede
leerkrachten
veiligheid en vertrouwen onderwijs op maat waarden en normen zelfstandigheid modern onderwijs
De onderste twee lagen zijn het belangrijkst en het fundament van ons onderwijs.
De andere twee lagen zullen we op onze school integreren in ons ontwikkelingsaanbod.

De vertaling van het schoolprofiel in de praktijk
  • De school is een plaats waar kinderen zich veilig voelen en waar op basis van vertrouwen met elkaar wordt omgegaan
  • De school geeft onderwijs op maat
  • De school heeft duidelijke waarden en hanteert heldere normen
  • De school vindt zelfstandigheid en zelfstandig werken erg belangrijk
  • De school geeft modern onderwijs
  • De school heeft goede leerkrachten
  • De school kent een actieve ouderparticipatie
  • Op de school wordt bewust gekozen voor lessen in levensbeschouwelijk onderwijs (levo-lessen)
  • De school wordt geleid door een goede directeur
  • De school kenmerkt zich door een open en eerlijke communicatie