Welkom op de website van SWS Op Wier

Op 5 oktober zal onze school gesloten zijn i.v.m. de oproep
van de vakbonden en het PO Front tot een staking.
Binnenkort zullen we alle ouders nader op de hoogte brengen.
(zie ook www.pofront.nl en
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/nieuwsuur-leraren-gaan-staken-en-schoolbesturen-ondersteunen-dat )
 SWS Op Wier is een samenwerkingsschool met rond de 90 kinderen en een enthousiast team dat staat voor:

* een prettige leer- werk- en speelomgeving, waarin veiligheid, plezier en geborgenheid centraal staan.
 
       * samenwerken, kinderen verantwoordelijkheid geven en vrijheid binnen een gestructureerde leeromgeving.

* een harmonische en evenwichtige ontwikkeling van "hoofd, hart en handen"                                         


Wij hopen dat u door het surfen op onze site een goed beeld krijgt van onze school. U vindt er algemene informatie die u desgewenst kunt downloaden zoals onze schoolgids. Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met de school.

We wensen u veel kijk- en leesplezier!

 

  
 

Sinds 7 maart 2016 kunt u hier weer gebruik van maken. Heeft u belangstelling of vragen?
​Neem dan contact op met Martine Jansen: deplezierwier@ziggo.nl of via www.deplezierwier.nl 
Inmiddels zijn de eerste aanmeldingen al binnen!
En er kunnen nog meer bij!